Kvalifikační podmínky členů ČsOL pro působení v orgánech ČsOL schválené na V. manifestačním sněmu ČsOL konaném dne 4.6.2011

V souladu se schváleným programovým prohlášením Republikového výboru ze dne 16.6.2007, vyplývajícího ze závěrů sněmu ČsOL konaného 2.6.2011, zavádí V. manifestační sněm ČsOL konaný dne 4.6.2011 ČsOL kvalifikační podmínky členů ČsOL pro práci v orgánech ČsOL. Zavedení kvalifikačních podmínek členů ČsOL pro činnost v orgánech ČsOL má za cíl zásadním způsobem zlepšit činnost, řízení ČsOL a zejména zlepšit činnost jednotlivých orgánů ČsOL.

Členem výboru jednoty se může stát člen ČsOL, který:

Je aktivním členem jednoty nejméně jedno volební období nebo je činný ve výboru jednoty nebo vyšším orgánu ČsOL (Krajském výboru) nejméně jedno volební období – předseda, místopředseda, tajemník, hospodář, revizor, případně další funkcionář.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.

Členem krajského výboru se může stát člen ČsOL, který:

Aktivně pracuje ve výboru jednoty nejméně jedno volební období v souladu se stanovami ČsOL nebo je činný ve výboru jednoty nebo vyšším orgánu ČsOL (Krajském výboru) nejméně jedno volební období – předseda, místopředseda, tajemník, hospodář, revizor, případně další funkcionář.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.

Členem republikového výboru se může stát člen ČsOL, který:

Aktivně pracuje v krajském výboru nebo vyšší orgánu ČsOL nejméně jedno volební období – PRV, SO ČsOL.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.

Do zřízení krajských výborů v daném kraji není podmínkou práce v krajském výboru pro práci v RV.

Členem předsednictva republikového výboru se může stát člen ČsOL, který:

Aktivně pracuje v Republikového výboru nebo vyšší orgánu nejméně jedno volební období.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.

Členem statutárního orgánu se může stát člen ČsOL, který:

Aktivně pracuje v Předsednictvu Republikového výboru nebo vyšším orgánu ČsOL nejméně jedno volební období.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.

Členem rozhodčí rady se může stát člen ČsOL, který:

Aktivně pracuje v Předsednictvu Republikového výboru nejméně jedno volební období.
V den voleb dovršil věku nejméně 18 let.
Řídí se stanovami (zejména dle hlavy III čl. 7 řádně plní úkoly vyplývající ze stanov ČsOL, usnesení volených orgánů a programů ČsOL) a řádně platí členské příspěvky.